Verslag activiteiten

Verslag activiteiten 2017

In 2016 heeft de Stichting een lening verschaft aan Talent United, tbv de realisatie van een documentaire over de in Israel geboren Palestijnse regisseur Hany Abu-Assad. Er is een bedrag geschonken aan Gush Shalom, de Israelische Vredesbeweging (opgericht in 1993 door Uri Avnery). Tevens is er een bijdrage geleverd ter realisering van een documentaire over de onlangs overleden Uri Avnery  naast  een bijdrage aan The Rights forum, het kenniscentrum op het gebied van de kwestie Palestina/Israel, wat is opgericht op initiatief van voormalig minister-president Dries van Agt.
Daarnaast is tevens een bijdrage geschonken aan Sivmo, het steuncomité Israelische vredes-en mensenrechtenorganisaties en Theater na de Dam, een Nederlandse theatermanifestatie die jaarlijks plaatsvindt op de avond van de Nationale Dodenherdenking op 4 mei. In verschillende theaters in Nederland worden meer dan tachtig theatervoorstellingen gelijktijdig opgevoerd die inhoudelijk betrekking hebben op de Tweede Wereldoorlog.


Verslag activiteiten 2016

In 2016 heeft de stichting financiele steun gegeven aan o.a. Sivmo,  het steuncomité Israelische vredes-en mensenrechtenorganisaties, aan de Stichting Wilde Ganzen, de Stichting die tracht wereldwijde armoede te bestrijden, The Rights Forum, het kenniscentrum op het gebied van de kwestie Palestina/Israel, B’Tselem, het Israelische informatiecentrum voor Human Rights in bezette gebieden, Stichting IDFA, het documentaire Film Festival Amsterdam, Stichting Gastvrij Amsterdam,  die de mogelijkheden verkent voor herbestemming leegstaand vastgoed tbv Vluchtelingen en Theater na de Dam, een Nederlandse theatermanifestatie die jaarlijks plaatsvindt op de avond van de Nationale Dodenherdenking op 4 mei. In verschillende theaters in Nederland worden meer dan tachtig theatervoorstellingen gelijktijdig opgevoerd die inhoudelijk betrekking hebben op de Tweede Wereldoorlog.


In 2014 heeft Stichting De Initiatieven o.a. steun gegeven aan 'Youth Peace Initiative, een initiatief om Israëlische en Palestijnse jongeren te betrekken bij de vredesonderhandelingen tussen hun naties en in het bijzonder support aan de in najaar 2014 door hen georganiseerde bijeenkomst 'Our Common Future'.


On the 18th of October the YPI-participants have left The Hague, City of Peace and Justice.
After a week of dialogue, reconciliation and negotiation, YPI2014 is proud to present the final document: ‘Our Common Future’!
“We, youth of the world's regions in conflict, have come to The Hague to put our differences behind us and pursue a better future. We remember the past, but choose not to remain captive to it. Instead, we seek to move past the mistakes of previous generations and to achieve peace together.“
During the press conference on October 17 the document has been handed over to the Israeli ambassador and to the Head of the Palestinian Delegation. The coming week, we will share the document with all our friends in The Netherlands and worldwide and with all others who are interested to read it.
YPI2014 has been set up to involve a younger generation in the peace process between Israel and the Palestinian Territories.
The first important step has been made.

http://kindvanderekening.org/

 

In de afgelopen jaren heeft Stichting DI, o.a. een bijdrage verschaft tbv van de documentaire "Soldier on a Roof" De jonge Israëlische - Nederlandse filmmaakster Esther Hertog verbleef drie jaar met regelmaat in Hebron. Zij observeerde het dagelijks leven van de kolonisten; dit leverde een fascinerend document en tijdsbeeld op; de confronterende mix van soldaten, ideologische kolonisten en hun spelende kinderen. Deze documentaire heeft inmiddels diverse nationale zowel als internationale prijzen gewonnen en wordt vertoond op vele festivals door de hele wereld,waarmee het belangrijkste doel van de Stichting verwezenlijkt: het wereldwijd bereiken van zoveel mogelijk mensen met de boodschap van deze film.

Tevens ondersteunt de stichting de organisatie: Een ander Joods Geluid. Deze organisatie wil de stem zijn van Joden, die zich actief inzetten voor een ander Israel, vanuit hun bezorgdheid over Israel, zijn toekomst en zijn voortbestaan en hun onbehagen met een Israel dat zegt te spreken en handelen namens en in het belang van alle Joden in de wereld.

Een andere organisatie welke financiële ondersteuning ontvangt van de Stichting is The Rights Forum. Dit is een kenniscentrum en lobby-centrum over het Israëlisch-Palestijnse conflict en een netwerk van oud-ministers en rechtsgeleerden. Samen zetten zij zich in voor een oplossing van dit conflict op basis van het internationaal recht.

Daarnaast heeft DI donaties verschaft aan o.a. Stichting Smiles, die al meer dan 10 jaar evenementen, activiteiten en schoolprojecten organiseert voor kinderen en jongeren met een ziekte, handicap, beperking en/of label in Nederland,
de Stichting Drugsinformatie en Preventie voor Jongeren met als doel heeft het tegengaan van druggebruik onder jongeren. DPJ realiseert al jaren succesvolle filmprojecten welke deel uitmaken van een lespakket dat onder scholen wordt verspreid.
Stichting IDFA, het International Documentary Filmfestival Amsterdam (IDFA)opgericht in 1988 om de documentaire cultuur nationaal en internationaal te stimuleren. Sindsdien is IDFA uitgegroeid tot het grootste documentaire filmfestival ter wereld.
In de afgelopen jaren heeft Stichting DI, o.a. een bijdrage verschaft tbv van de documentaire "Soldier on a Roof" De jonge Israëlische - Nederlandse filmmaakster Esther Hertog verbleef drie jaar met regelmaat in Hebron. Zij observeerde het dagelijks leven van de kolonisten; dit leverde een fascinerend document en tijdsbeeld op; de confronterende mix van soldaten, ideologische kolonisten en hun spelende kinderen. Deze documentaire heeft inmiddels diverse nationale zowel als internationale prijzen gewonnen en wordt vertoond op vele festivals door de hele wereld.

 Sarphatikade 11 1017WV Amsterdam The Netherlands •  T +31 (0)20 530 71 90 • E info@stichtingdeinitiatieven.nl • RSIN 808102230