Stichting De Initiatieven (DI) heeft tot doel:

Het doen van uitkeringen aan liefdadige, sociale- en charitatieve instellingen die een algemeen maatschappelijk of cultureel belang beogen danwel het zelfstandig ondersteunen van projecten en/of initiatieven met een algemeen maatschappelijk of cultureel belang. 

 Sarphatikade 11 1017WV Amsterdam The Netherlands •  T +31 (0)20 530 71 90 • E info@stichtingdeinitiatieven.nl • RSIN 808102230